Acte necesare - servicii topografice

Acte necesare

Acte necesare pentru scoaterea unei suprafete de teren din circuitul agricol

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) ( copie simpla – 3 exemplare);
 • Acte de indentitate ale proprietarilor (copie simpla – 3 exemplare);
 • Certificat Fiscal de la Administratia Financiara (copie simpla – 3 exemplare)
 • Documentatie Cadastrala (copie simpla – 3 exemplare);
 • Extras de carte funciara (copie simpla – 3 exemplare);
 • Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare (copie simpla – 3 exemplare);
 • Certificat de Urbanism insotit de planul de incadrare in zona si planul de situatie in care se evidentiaza suprafetele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol, vizate spre neschimbare ca anexe la Certificatul de Urbanism (copie simpla – 3 exemplare);
 • Documentatie pentru incadrarea terenului in clase de calitate (in cazul terenurilor extravilane);
 • Avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului (in cazul terenurilor extravilane);
 • Avizul Directiei de Consolidare a Proprietatii (in cazul terenurilor extravilane);
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar ( se elibereaza de expertul autorizat).

Acte necesare pentru cadastru si intabulare pentru terenuri intravilane si extravilane

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) (doua copii din care una legalizata);
 • Acte de indentitate ale proprietarilor (doua copii);
 • Certificat Fiscal de la Administratia Financiara (copie simpla – 3 exemplare);
 • In cazul terenurilor situate in extravilan este necesar un extras de plan parcelar avizat si stampilat pentru anul in curs;
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar (se elibereaza de expertul autorizat);
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile ( se elibereaza de expertul autorizat);
 • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara ( se elibereaza de expertul autorizat).

Acte necesare pentru actualizare numar cadastral - inscriere constructii

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) (copie simpla);
 • Acte de indentitate ale proprietarilor (copie simpla);
 • Certificat Fiscal de la Administratia Financiara;
 • Documentatie Cadastrala (copie simpla);
 • Extras de carte funciara;
 • Autorizatie de constructie (copie legalizata);
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor (copie legalizata);
 • Planurile imobilului construit;
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar ( se elibereaza de expertul autorizat);
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile ( se elibereaza de expertul autorizat);
 • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara ( se elibereaza de expertul autorizat).

Acte necesare pentru cadastru si intabulare unitati individuale (apartamente si garsoniere)

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) ( doua copii din care una legalizata);
 • Acte de indentitate ale proprietarilor (doua copii);
 • Certificat Fiscal de la Administratia Financiara;
 • Declaratie de autentificare pentru acte netranscrise (daca este cazul);
 • Proces verbal de predare-primire (copie legalizata) (daca este cazul);
 • Dovada platii integrale a apartamentului (copie legalizata) (daca este cazul);
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar (se elibereaza de expertul autorizat);
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile ( se elibereaza de expertul autorizat);
 • Cerere de inregistrare in Cartea Funciara (se elibereaza de expertul autorizat).

Acte necesare pentru alipiri(comasari) sau dezmembrari pentru unitati individuale si terenuri

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) ( copie simpla);
 • Acte de indentitate ale proprietarilor (copie simpla);
 • Certificat Fiscal de la Administratia Financiara;
 • Documentatie Cadastrala (copie simpla);
 • Extras de carte funciara;
 • Certificat de Urbanism in cazul alipireilor (comasarilor) indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrari in mai mult de 3 loturi (inclusiv) (copie legalizata);
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar (se elibereaza de expertul autorizat);
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile ( se elibereaza de expertul autorizat).

Acte necesare pentru aviz tehnic - ridicare topografica

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) ( copie simpla);
 • Acte de indentitate ale proprietarilor (copie simpla);
 • Certificat Fiscal de la Administratia Financiara;
 • Documentatie Cadastrala (copie simpla);
 • Extras de carte funciara;
 • Certificat de urbanism in cazul avizelor necesare PUZ, PUD, PAD, PAC (copie legalizata);
 • Aviz de incepere a lucrarilor de PUZ, PUD, PAD, PAC eliberat de ANCPI (original);
 • Cerere tip completata si semnata de proprietar ( se elibereaza de expertul autorizat);
 • Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile ( se elibereaza de expertul autorizat).

Acte necesare pentru evaluarea imobiliara a unei proprietati

 • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) ( copie simpla);
 • Acte de indentitate ale proprietarilor (copie simpla);
 • Documentatie Cadastrala (copie simpla)

CAZURI PARTICULARE

 • In cazul constructiilor noi, Autorizatie de Constructie si Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (copii simple);
 • In cazul imobilelor supuse unor conditii de inchiriere sau generatoare de venituri, Contractul de Inchiriere (copie simpla);
 • In cazul unor conditii speciale cum ar fi creditul ipotecar, sau litigii in instanta cu privire la proprietatea supusa evaluarii, documente care dovedesc sau atesta situatia juridica in fapt al proprietatii evaluate.

CADASTRU, TOPOGRAFIE, INTABULARE, MASURATORI GPS, EVALUARE IMOBILIARA.

Suntem solutia cea mai potrivita, in cazul in care aveti de efectuat lucrari din acest domeniu de activitate.